19200430 - Icke behörig.

Icke behörig.

Då skolrådsordföranden i Fleringe meddelat, att såsom sökande till lärarbefattningen vid Fleringe folkskola anmält sig en sökande, vilken alltså av skoldistriktet måste väljas, förklarar skolöverstyrelsen - enligt vad G. A:s stodkholmsredaktion erfarit - sig icke kunna, bifalla en av småskollärarinnan Ida Lindström i Västkinde gjord ansökan om behörighet för nämda befattning.Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99