19200304 - Carl Herman Åkerblom

Carl Herman Åkerblom

Tillkännagives att vår käre broder Carl Herman Åkerblom, Gartarfve i Tingstäde, stilla avled å Visby lasarett måndagen den 1 mars kl.
1,30 e. m. I en ålder av 62 år, 4 mån. och 16 dagar, djupt sörjd och saknad av oss, släktingar och vänner.
Myrvälder i Tingstäde den 3 mars 1920.
Laura och Gustaf Åkerblom.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 mars 1920
N:r 53