19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom

Anna Katharina Gustafva Ringbom född Hultgren

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Anna Katharina Gustafva Ringbom född Hultgren som stilla avled i sitt hem vid Ringvide å Fårö den 22 februari i en ålder av 84 år, 4 månader, 24 dagar. sörjd och saknad av mig, barn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Ringvide å Fårö den 24 februari 1920.
Ludvig Ringbom.

Sions toner 414. v. 1, 2, 3.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 mars 1920
N:r 53