19200306 - Anna Christina Ronander

Anna Christina Ronander

 

Härmed tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår kära moder Anna Christina Ronander, som stilla och fridfullt avled i dag i tron på ein Frälsare I en ålder av 84 år, 9 mån., 6 dagar.
Ljugarn den 2 mars 1920.
Barnen.

När natten försvinner från skuggornas land, och
morgonen börjar att gry, då skall jag förlossast av Frälsarens hand och sjunga om seger på himmeles strand och skåda en syn evigt ny.
Sions Toner N:o 736.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55