19200308 - Gerda Elisabet

Gerda Elisabet

Tillkännagives att vår kära dotter och syster Gerda Elisabet stilla Insomnade lördagen den 6 mars i en ålder av 24 år och 8 mån., saknad och I ljusaste minne bevarad av oss föräldrar och syskon.
Sigdes i Burs den 6 mars 1920.
Maria och Johan Pettersson.
Syskonen.

Sv- Ps 471 vers 3.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 mars 1920
N:r 56