19200308 - Katharina Öman

f. d. husbondeänkan Katharina Öman

Att f. d. husbondeänkan Katharina Öman, född den 25 mars 1830, stilla och fridfullt avled vid Friggårds i Boge torsdagen den 4 mars 1920, får jag härmed tillkännagiva.
Johanna Bolin.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 mars 1920
N:r 56