19200313 - Charlotta Margareta Johansson

Charlotta Margareta Johansson, född Persdotter

Härmed tillkännagives att vår kära älskade moder Charlotta Margareta Johansson, född Persdotter, efter ett svårt lidande gilla avsomnade i dag, I tron på aln Frälsare, I sitt 83:dje levnadsår, arid och saknad av barn och barnbarn.
Hemse den 11 mars 1920.
Frida Johansson.

Saliga äro de döda, som i Herranom dö.Gotlands Allehanda
Lördagen 13 mars 1920
N:r 61