19200317 - Rudolf Gardelius

Rudolf Gardelius

Härmed tillkännagives att min älskade son och vår broder Rudolf Gardelius, född den 16 maj 1883, hastigt avled i Ruta den i6 mars 1920, djupt sörjd och saknad av mig, syskon och syskonbarn samt släkt och vänner.
Rovaids i Väte den 18 mars 1920.
Maria Gardelius, f. Bjersander.
Syskonen.

Mina tankar äro icke edra tankar och edra vägar äro Icke mina vägar, säger Herren.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 mars 1920
N:r 64