19200317 - Margit

Margit

Mitt allt på jorden min lilla Margit insomnade stilla i dag kl. 10 e. m, i en ålder av 18 år och 4 mån., lämnande mig och anförvanter i outsäglig sorg.
Hemse den 14 mars 1920.
Theodora Båtelsson, född Norrby.

Ske Din vilja, 0 Gud, ty Du år den gode herden som bår Ditt kåra lamm
igenom mörka dalen till homlens glädje fram.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 mars 1920
N:r 64