19200317 - Gottfrid, Östergren

Gottfrid, Östergren

Att vår älskade make oeh fader Gottfrid, Östergren hastigt avled genom olyckshändelse å Visby Cementfabrik den 16 Mars, i en ålder av 39 år, djupt sörjd av oss, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Slättflishagen i Follingbo den 17 mars 1920.
Anna Österren, född Nyman.
Linnéa.    Alert.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 mars 1920
N:r 64