19200319 - Jenny Maria Augusta

Jenny Maria Augusta, född Klasson

Tillkännagives att Herren Gud I sitt allvisa råd hemkallat vår ömt älskade maka, dotter och syster Jenny Maria Augusta, född Klasson, född den 4 Juni 1875, som efter ett långt, tåligt buret lidande lugnt och fridfullt avled vid Bläse i Fleringe den 4 april 1918; djupt sörjd, saknad och ljusaste minne bevarad av oss, barn och många vänner.
Bläsa den 6 april 1918.
Alfred Lindstedt, Ester f. Klasson och Albert Blixt.
Emilia f. Klassen och Johan Tjäder.
Agnes Klasson.
Visby den 14 okt. 1919.
Maria Klasson-Gahne. f. Klintberg.
Älskad och saknad.

Lust efter nöden, se efter, tro, liv mitt i döden, saliga ro, efter kort väntan, kommer Guds Krist, stillar vår längtan, amen förvisst, nu vilar hon i familjegraven som uti Visby är, frid över hennes stoft, men Jesus han har själen, den han har haft sa kär.
Hon var sanningsenlig och välgörande.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66