Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min innerligt älskade make Direktören och Riddaren af W. O. Carl Wilhelm Gardell, som idag lugnt och stilla aflidit i en ålder af 71 år och 28 dag; djupt sörjd och saknad af mig, tvänne söner och syskon, släkt och vänner, har jag härmed den sorgliga plikten tillkännagifva.
Stenstu i Endre 1 Jan. 1900.
Maria Gardell.

Sv. Ps. 275, vers 8 & 9.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1