Såsom sökande

till förenade folkskollärare-, klockare-, kantors- och organisttjänsterna i Stenkyrka hafva anmält sig folkskollärarne Olof D. Bolin i Sproge, Otto Palmberg i Eke och J. Örtendahl i Lomaryd.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1