Domareämbetet i södra domsagan

upprätthålles under den tid häradshöfding af Ekenstam vistas vid riksdagen af vice häradshöfd. E. A. Löfgren.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1