Födelsedagar.

I morgon fyller vår i Stockholm bosatte landsman, lärftskramhandlaren J. F. Broander 71 år och i öfvermorgon fyller fabrikör G. W. Lyth därstädes 66 år.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1