Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

För första resan snatteri
dömdes arb. Jonasson att böta 100 kr.

För delaktighet i förfalskning
dömdes änkan Katarina Klintbom till 2 månaders fängelse, hvarjämte hon ålades ersätta från enskilda banken tillgripna medel med 91 kronor.

Norra häradsrätten.

Vid i fredags å Allekvia hållet slutting afkunnades följande utslag:

Frikänd efter aflagd ed, blef arb. O. Eriksson från Bjerges för mot honom af Roma fattigvårdsstyrelse förd ersättningstalan i barnuppfostringsmål.

För fylleri och förargelseväckande beteende
fick hemmansäg. J. A. Hammarberg, Saigs i Hellvi, böta 15 kr.

För användande af selbruten häst i körslor fäldes C. Stenberg från Visby till 20 kr. böter.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1