19130218 - Rättelse.

Rättelse.

I referatet i vårt gårdagsnummer öfver rådhusrättens förhandlingar har af misstag chauffören G. Löfqvists namn blifvit insatt i en notis om en släckt automobillykta. Hr Löfqvist har emellertid ingen del alls i målet, i hvilket hr E. Nordin är svarande.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40