19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson.

Till alla dem som med oss deltagit i sorgen efter vår älskade son, sjökapten Arvid Jakobsson från Fole, frambäres härmed vår innerligaste tacksamhet.
FÖRÄLDRARNA.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42