19130220 - Från hamnen.

Från hamnen.

Kuttern Framåt, kapt. Broström afseglade i går middag härifrån till Fårö med last af styckegods.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42