19150102 - I härvarande kronohäkte

I härvarande kronohäkte

har under december månad följande antal fångar förvarats: vid månadens början kvarvarande 7; därunder tillkomna 8 och afgångna 8; vid månadens slut kvarvarande 7.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1