19150102 - Till underlöjtnanter

Till underlöjtnanter

ha utnämts, bl. a., följande från krigsskolan utexaminerade kadetter, nämligen vid Gotlands infanteriregemente E. V. Netzler, G. H. E. Lindelborg, T. F. D. Klintberg och R. H. Segerborg samt vid Gotlands artillerikår H. R. A. C. von Koch.Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1