19150107 - Död. William Gustaf Adolf.

Att vår käre son och broder William Gustaf Adolf hastigt afled å Göteborgs lasarett Nyårsdagen kl. 1,30 f. m. i en ålder af nära 24 år; djupt sörjd af oss samt af släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Wisby d. 7 Januari 1915.
Amanda Bodin.
Axel.    Walfred.
Ingeborg o. Karl Nilsson.
född  Bodin.
Edit.    Gösta.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4