19150109 - Jordfästning. Major Leatz.

Major Leatz' jordfästning äger rum i Domkyrkan tisdagen den 12 jan. kl. 12 midd., hvarefter den aflidne föres till familjegrafven i Västerhejde.
AUGUSTA LEATZ, f Asplund.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6