19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen.

Tillkännagifves att Herren Gud till sig hemkallat vår lille älskling och broder Gösta Sigvard Eugen måndagen den 4 Januari kl. 3 e. m. i en ålder af 2 månader och 25 dagar, djupt sörjd och innerligt saknad.
Lista i Norrlanda den 9 jan. 1915.
Veda och Karl Jacobsson.
Karl Ernst, Harry,
Axel, Anna.

O, farväl, vi träffas åter,
Dyre älskling, sof I frid.
Gärna vi dig velat äga
Bland oss kvar ännu en tid.
Dock, vi önska ej tillbaka,
Hvad vår Fader tagit har;
Gud ske lof med fröjd vi säga,
Återseendet är kvar.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7