19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN.

För allt visadt deltagande vid vår älskade makes och faders bortgång och för den rika blomstergärden vid hans bår frambära vi härmed vår innerliga tacksamhet.
Visby den 12 Jan. 1915.
ELLEN FRYKMAN, född Procopee.
ALICE.    SIGRID.Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8