Tyska härförare.

General von Lochow,
segraren vid Soissons, som för sin bedrift belönats med orden Pour le mérite.

Generallöjtnant Wilh. von Hohenborn.
Den nye generalkvartermästaren.Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18