19150123 - Tyska härförare.

Tyska härförare.

General von Lochow,
segraren vid Soissons, som för sin bedrift belönats med orden Pour le mérite.

Generallöjtnant Wilh. von Hohenborn.
Den nye generalkvartermästaren.Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18