19150128 - Död. August Olofsson.

Att Gud efter sitt anvisa råd behagat till sig hädankalla min älskade make och vår fader August Olofsson, som stilla afled den 26 januari kl. 2 e. m. i en ålder af 59 år, djupt sörjd af oss, barnbarn, släkt och vänner, ha vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Nystuge i Tingatäde den 28 januari 1915.
Elisabet Olofsson.
Barnen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22