19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson.

Härmed tillkännagives, att Oskar Ferdinand Jakobsson i dag kl. 1 f. m. hastigt avlidit efter endast några dagars sjukdom i sitt hem vid Gyle 1 Ala, i en ålder av 26 år, 1 mån. och 8 dagar; djupt sörjd och innerligt saknad av oss, moder, syskon, släkt
och vänner.
Gyle i Ala d. 12 april 1920.
Katarina Eleonora Jakobsson.
Jakob. Karl. Allice. Agnes.
Alma Alvegren, f. Jakobsson.

Ps. 105: 3-5. Joh. ev. 3: 16Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84