19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf.

Härmed tlllkännagives att Gud denna dag förlossat min maka Amanda Augusta Karolina Angelöf, född Hallberg, som efter ett mer än 3-årigt, mycket svårt lidande avled härstädes, i en ålder av 57 år, 11 månader och 5 dagar.
Gurpe Kräklingbo den 24/4 1920.
Johannes Elfvius Angelöf.
Ragnar.

Uppb. 21:4.
Sv. Ps. 496:3.

 Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98