19280827 - Ett våldsamt åskslag

Ett våldsamt åskslag

intreffade i lördags eftermiddag vid Suderbys i Hejdeby. Under det åskväder, som då rasade över trakten, slog blixten ned i en lantbrukaren R. Lindby tillhörig flygelbyggnad, som svårt ramponerades. Åskstrålen träffade husgaveln, rev upp taket och splittrade takbjälkarna samt krossade en del fönsterrutor och anställde en våldsam förödelse bland åtskilliga glas- och porslinskärl. Efter denna skadegörelse försvann blixten genom en närstående rörpump. Lyckligtvis antände blixten icke och skadade ej heller någon av de i huset varande sex personerna. Under ovädret slog blixten även ned i och splittrade ett par träd, som stodo på ett avstånd av omkr. 100 meter från ovannämda byggnad.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 augusti 1928.