19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper.

Stöld av obligationer och värdepapper.

Inbrottsstöld förövades under en natt i förra veckan hos kommunalnämdsordföranden Alb. Johansson, Hägvalds i Linde, då 7 st. premieobligationer, 4 st. aktier i Svenska sockerfabriksaktiebolaget samt en del handlingar tillhörande Linds mejeri bortstules utan att tjuven sedan dess kunnat ertappas.
De nämda handlingarna förvarades av hr Johansson i ett låst plåtskrin, som låg i hans skrivbord, vilket däremot var olåst. På morgonen befanns husets ytterdörr stå på glänt, och det har också utrönts, att en person observerats framemot midnattstid ifrågavarande natt springande avlägsna sig från manbyggnaden över gården bort emot ladugårdsbyggnaderna, varvid personen ifråga syntes bära någonting framför sig. Antagligt är, att någon tvetydig individ, som på något sätt fått vetskap om skrinets tillvaro, antagit detsamma innehålla penningar, varför han berett sig tillträde till rummet och tillägnar sig skrinet varefter han i någon skogsbacke slagit sönder detsamma och undersökt innehållet.
De stulna premieobligationerna hade följande nummer: av år 1923 serie 1562 n:ris 420, 426 och 446, av år 1921 serie 1661 n:ris 425 och 426 samt likaledes av år 1921 serie 2518 n:ris 315 och 356.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 november 1928.