19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné,

Visbybios välgörenhetsmatiné,

den sedvanliga årligen återkommande, äger rum om söndag middag och hela inkomsten tillfaller slummen och stadsmissionen. Programmet upptager musik av förstärkt orkester varjämte Svensk Filmindustris skolfilmavdelning välvilligt ställt film till förfogande: Våra blivande husmödrar och När julen gästar, varjämte Baby Peggy svarar far den lättare underhållningen i filmen Den levande dockan.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274