19281123 - Vägarbete.

Vägarbete.

Genom entreprenadauktion, som förrättas å stället tisdagen den 4 instundande december kl. XI f. m., kommer arbetet med omläggning och förbättring av vägen vid s. k. Tenglingsbacke i Etelhems socken att utbjudas emot villkor, som meddelas vid auktionen. För att anbud skall kunna komma under omprövning, bör entreprenör vara beredd att vid auktionstillfället lämna av vägstyrelsen godkänd borgen för arbetets fullgoda utförande.
Arbetsbeskrivning finnes att tillgå hos vägstyrelsens ordförande, Klintehamn.
Klintehamn den 19 nov. 1928.
Vägstyrelsen.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276