19281126 - Ansökningstiden

Ansökningstiden

till två besiktningsmanstjänster för motorfordon i Gotlands län utgår den 24 instundande december.Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278