19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna.

Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna.

Länsstyrelsen i Visby föreslår hos k. m:t riksbankskamreraren Leo Olsson att å statens vägnar under innevarande år vara revisor i Gotlands järnvägsaktiebolag, Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag och Slite-Roma järnvägsauktiebolag. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280