19281128 - Biograferna.

Biograferna.

Reginabiografen sätter i afton in Fyrtornet och Släpvagnen i den allra senaste, nämligen helaftonsfarsen "För full fräs". Denna sjuaktare har till regissör ingen mindre än Monty Banks, och då har man rättighet att vänta sig något riktigt nog spelet en smula svårt att komma i gång, men sedan tar det sig i rivande fart, och man börjar känna igen sina gamla gunstlingar, ehuru naturligtvis hela läggningen av filmen denna gång är amerikansk. Skådeplatsen är London, och alla Londons möjligheter äro utnyttjade vare det nog sagt.
Visbybio har i afton premiär på Greta Garbo-filmen "Anna Karenina", till vilken vi återkomma i morgondagens nummer.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280