19281128 - Välgörenhetsmatiné

Välgörenhetsmatiné

till förmån för slumverksamheten härstädes anordnas kl. halv 2 om söndag middag å Roginabiografen efter ett särdeles trevligt och omväxlande program. Utom filmförevisning upptar detta sång av fru Anna Lagergren-Norström, deklamation av hennes dotter, fröken Anna Maria Noratröm, sjömansvisor av hr Grönberger och musik av en 8 mans orkester, som bl. a. kommer att spela Schuberts Ständchen som ett apropå till det nyligen firade 100-årsminnet av kompositörens död. Vi taga för givet, att den offervilliga allmänheten nu som alltid förut vid dessa matinéer tikall stödja det behjärtansvärda ändamålet genom ett talrikt besök.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280