19281129 - Från landsbygden. Burgsvik.

Från landsbygden.

BURGSVIK 27 nov.
Söndagsskolläraremöte hölls i missionssalen sönd. den 25 nov. med början kl. 11 f. m. Pastor Häggström valdes till ordf. för mötet. Bland de frågor och ämnen som hämtats för samtal upptogs ämnet: Hemmets och barnets andliga vård" och frågan: Huru vinna och behålla barnen i söndagsskolan!!" Sedan inledningstal hållits av pastor F. Söderdahl deltogo flera i samtalet. Många goda råd och fördomar gåvos till hjälp i söndagskolarbetet. Mötet avslöts med bön av lantbr. Eft. Larsson, Vamlingbo. I mötet deltogo lärare för distriktets söndagsskolor, föräldrar och barn. Under middagsrasten serverades smörgåsar och kaffe.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281