19281101 - Våra fornvårdsmän.

Våra fornvårdsmän.
Riksantikvarien ger dem ett gott betyg.

Stockholm den 31. (Press). Det ökade intresse, som uppstått för fornvården i de olika orterna, får till stor del tillskrivas det målmedvetna arbete, som nedlagts och alltjämt nedläggas av riksantikvariens ombud. Dessa erhålla också synnerligen, goda vitsord av riksantikvarien i dennes nu framlagda tänsteberättelse. Att deras verksamhetsfält ej heller hör till de ointressanta framgår bl. a, av att antalet ombud under senare år ökats högst betydligt. F. n. är antalet uppe i omkring 300, varav ej mindre än ett 30-tal enbart på Gotland, nämligen lantbrukaren K. Bergbom i Rute för Rute socken, Arvid Berggren i Vamlingbo för Vamlingbo, Sundre och Hamra socknar, folkskolläraren S. Bergsten i Klintehamn för Fröjel socken, fanjunkaren G. Bolin i Eskelhem för Eskhems och Tofta socknar, folkskolläraren Olof Bohlin Stenkyrka för Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda socknar, fyrmästaren K. L. Bäckström i Kappelshamn för Hall socken, folkskolläraren R. Carlsson Gothem för Gothems socken, agronomen, W. Ericson i Larsarve för Källunge, Ekeby, Bäl, Fole, Vallstena och Hejnums socktar, folkskolläraren Th. Erlandsson i Bunge för Bunge, Fårö och Fleringe socknar, C. Franzén i Hellvi för Hellvi socken, hemmansägaren C. K. Gahnberg i Kroks för Tofta och Västergarns socknar, folkskollärarinnan Ada Gardell i Källunge för Vallsten socken, folkskolläraren K. A. Hall i Kräklingbo för Kräklinge ting, G. Karlström i Mästerby för Mästerby socken samt sydvästra delen av Väte socken (Västervätebygden), folkskolläraren H. Lindström i Björke för Björke, Roma, Akebäck, Vall och Follingbo socknar. kyrkoherden F. Munckenhirn i Eksta för Eksta, Levide, Sproge och Gerums socknar, kapten H. N. Pallin, i Stockholm för Gotlands län i frågor som beröra vägväsendet, Arvid Pettersson i Skuttlings för Lärbro socken, lotsen G. Ronström i Ronehamn för Ronehamn med omnejd, D. Rosvall i Klintehamn för Klinte socken, folkskolläraren A. Stengård i Bjerges för Burs socken, läraren H. Stengård i Linde för Linde, Fardhems, Stånga och Lojsta socknar folkskolläraren E. J. S. Söderdal i Lau för Lau och När socknar, hemmansägaren A. Wahlby i Autsarve för Rone socken, A. Vestergren i Västkinde för Bro socken, samt kyrkoherden K. P. A. Österberg i Öja för Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257