19281101 - Visby högre flickskola.

Visby högre flickskola.

Lektorn W. Nyman anhåller hos skolöverstyrelsen om entledigande från uppdraget att vara revisor vid stadens högre flickskola, enär han blivit invald i skolans styrelse och sedermera utsedd till dess ordförranda. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257