19281101 - Svenska vägföreningens diplom

Svenska vägföreningens diplom

har tilldelats landsfiskalen Tyko Hanell i Slite, utgörande, såsom diplomots text sägor, »ett erkännande för utmärkta förtjänster om väghållningen inom Gotlands södra härads väghålluingsdistrikt». Landsfiskal Hanéll tjänstgjorde som bekant tidigare som t. f. landsfiskal i Hemse distrikt.
Diplomet överlämnades i går av landshövding Rodhe i samband med ett samnanträde, som hölls på länsstyrelsen härstädes med länsstyrelsens högre tjänsteman och landsfiskalerna för överläggning rörande organisatoriska frågor, som berörde landsfiskalernas verksamhetsområde.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257