19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo.

Från landsbygden.

VAMLINGBO, 28 okt.
Offerfest och missionsauktion hölls i missionshuset lörd. den 27 okt. kl. 7 e. m. Församlingens ordf. Efr. Larsson hälsade deltagarna välkomna samt ledde i bön. Därefter hölls missionspredikan av pastor J. O. Häggström över Jer. 32: 17-19. Innan kaffe serverdes upptogs en kollekt, som gick upp till kr. 250. Under handl. C. A. Wessmans goda ledning såldes så syföreningsarbeten, frukt och godsaker med liv och fart. Till alla deltagarna uttalades ett varmt tack av hr Efr. Larsson. Festen avslöts av pastor Häggström.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257