19281102 - Lösöreauktion.

Lösöreauktion.

Lördagen den 10 november kl. 12 på dagen låter lägenhetsägaren Edvard Ström. Ungbåtels i Stånga försälja sin såväl inre som yttre lösegendom såsom möbler, linne- och sängkläder, virkar sängtäcke, diverse handredskap o. dyl.
Betalningsanstånd lämnas kända och säkra inropare till 1 mars 1929, andra betala kontant eller vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Hemse den 31 oktober 1928.
Olof Hallin.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258