19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress

Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress

hålles i Stockholm 5-6 november, varvid Visby stads fattigvårdsstyrelse kommer att representeras av sin ordförande folkskollärare P. J. Gerdén.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258