19281102 - Sextio år

Sextio år

fyllde i går urfabrikör Julius Magnusson i Borgholm. Född den 1 nov. 1868 i Stånga, socken, där fadern var urmakare, kom han redan i unga år i urmakerelära hos firman M. Siltberg i Visby. Efter genomgången 5-årig lärokurs förfärdigade han såsom utlärlingsprov en kronometerbalans, för vilken han belönades med medalj för skicklighet i yrket. Senare innehade han kondition i Västervik och Göteborg samt i Kalmar, där han uppehöll sig under en tid av 15 år för att slutligen flytta över till Borgholm, där han nu i nära 18 år innehaft eget urmakeri.
Under de år hr Magnusson arbetat i sitt yrke i Borgholm har han förvärvat stort förtroende bland kundkretsen. Personligen är han en  öppenhjärtig, ärlig natur, en äkta Gotlandsson med gott lynne, skrivas i tidn. Barometern.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258