19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning.

Lotsarnas hemvägsersättning.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att hemvägsersättning fortfarande t. v. skall utgå under år 1929 med 100 proc. förhöjning vad distanslotsning. Även för lotsning f lotsled eller tillfällig lotsled anses en ökning av hemvägsersättningen alltjämt nödvändig.
Lotsstyrelsen hemställer, att denna ökning för lotsplatserna på Gotland måtte bestämmas för Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser med 80 proc. innebärande en ökning jämfört med i år av resp. 10, 15, 20, 10, 20, 10, 15 och 10 proc. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261