19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund.

Tillkännagives att förra Husbondehustrun Emma Fredrika Cegerlund, f. Gardell, avsomnads stilla i dag kl. 5,45 f. m. i sitt 88 levnadsår, sörjd av barn i Amerika samt övriga släktingar och vänner.
Örter i Väte den 5 nov. 1928.
Hanna och John Bäck.
Klara. Johannes.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262