19281107 - Död. Johan Verner Olofsson.

Vår älskade son och broder Johan Verner Olofsson avled lugnt och stilla å Visby lasarett måndagen den 5 nov. kl. ½ 12 f. m. i en ålder av 20 år och 2 månader; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Mannegårda, Lye den 8 nov. 1928.
Vendla född Eriksson och Olof Olofsson.
Valter.

Saliga äro de, som i Herranom dö.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262