19281107 - Ved.

Ved.

Omkring 200 kbmtr barrved liggande å Tofta skjutfält försäljes. Närmare underrättelser hos Fortifikationsofficeren vid Militärbefälhavarens på Gotlands stab, Visby. Tel. 313. Kasernunderofficeren vid A. 7. Tel. 156, samt Tillsyningsmannen
Tofta skjutfält. Tel. 321 a.
Visby i november 1928.
Militärbefälhavaren.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262