19281107 - Sjuttio år

Sjuttio år

fyller om lördag f. konditorn Gustaf Florin, numera bosatt i Västerhejde.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262